Circulair interieur met een missie

Nagenoeg al onze meubelstukken en interieurartikelen komen uit duurzaam verworven bronnen om zo uitputting van natuurlijke grondstoffen tegen te gaan. Het minimaliseren van ecologische belasting door middel van technische kringloop is noodzakelijk willen wij bijdragen aan een ecologisch evenwicht. Daarnaast zet Meyersan zich in om sociaal evenwicht te creëren door ouderen die langdurig werkloos zijn een plek te bieden. Zo zijn wij circulair in onze artikelen maar ook circulair in onze arbeid.

In een samenleving waar de meeste grondstoffen worden uitgeput, is er maar één echte grondstof die nooit opraakt: afval. Afval als een grondstof. Een grondstof dat nooit zal worden uitgeput en qua gebruik ecologisch stukken vriendelijk is dan het bij-produceren van nieuwe producten.

Meyersan staat voor het renoveren, conserveren en moderniseren van gebruiksartikelen met weinig tot geen economische waarde. Wij geven die waarde terug, verlengen de levensduur en maken dankzij onze huurders de wereld een klein beetje beter.

circulair

Behoud van grondstoffen

Onze missie is om uitputting van natuurlijke grondstoffen en hulpmiddelen tegen te gaan door economische waarde te herstellen in gebruiksvoorwerpen en arbeid.

Door middel van technische kringloop richten wij ons op waarde creatie bij meubelen en interieurstukken. Door deze artikelen hun economische waarde terug te geven verlengen wij hun levenscycli en verminderen wij  de negatieve effecten van het bij-produceren van nieuwe artikelen.

Meyersan heeft het grondstoffen akkoord ondertekend en is betrokken bij het tegengaan van nieuw bij produceren van consumenten artikelen.

Behoud van arbeid

Onze visie is om een platform te zijn dat zowel fysieke grondstoffen, als arbeid en kennis bij elkaar brengt om herstel van hun economische waarde te realiseren.

Meubelen en interieur een nieuw leven geven door deze te conserveren, restaureren en te moderniseren. Dit vereist ambacht, dit realiseren wij door professionals met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te bieden. Meyersan zet zich in om deze afstand weg te nemen door deze ambachtslieden een plek te geven waar zij kunnen doen waar zij goed in zijn: het creëren van nieuwe economische waarde bij producten die dit verloren zijn.